Hjem

HAMARØY MONTESSORISKOLE

Hamarøy Montessoriskole er et alternativt grunnskoletilbud på

Skutvik i Hamarøy Kommune.

Skolen drives etter den anerkjente Montessoripedagogikken,

og er godkjent for inntil 30 elever fra 1. til 7. klasse.

 

Hjertelig velkommen til oss!

Vi har ledig 80% stilling som assistent for skoleåret 2018/19.

Les mer her.

© Hamarøy Montessoriskole 2016