Læreplan

Læreplan for Hamarøy Montessoriskole


Hamarøy Montessoriskole benytter felles læreplan som er utviklet av Norsk Montessoriforbund: Læreplan for montessoriskolen 2020 - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår.


Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Læreplanen er et helhetlig læreplanverk som beskriver de pedagogiske grunnpilarene i montessoripedagogikken og inneholder komplette fagplaner for 1.-10. trinn.


Hamarøy Montessoriskole følger fag- og timefordelingen

i denne læreplanen.