FAU

Om FAU


Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.


FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.


Styret i FAU  for skoleåret 2020-2021 består av:


Gruppe 1: Ken Sørensen
Gruppe 2: Sofie Skoglund